درباره ما

ویلا سقف دارای نیروکار با تجربه در اجرای سقف شیبدار در تمامی زیرمجوعه های اجرای سقف شیروانی همانند اجرای سقف ساختمان ها
ویلا سقف دارای نیروکار با تجربه در اجرای سقف شیبدار در تمامی زیرمجوعه های اجرای سقف شیروانی همانند اجرای سقف ساختمان ها,اجرای سقف ویلا ها در مناطق مختلف کشور و با شرایط آب و هوایی متفاوت ،اجرا سقف سوله ها با کاربری های متفاوت و با شرایط متفاوت،اجرای سقف آلاچیق ها با متراژ و شکل های گوناگون؛اجرای آردواز و پیشانی های ساختمان را دارا میباشد.